Demoex

Val av ersättare i Oxunda vattensamverkan

Oxunda vattensamverkan vill att kommunen ska utse en ersättare för ordinarie ledamot i ledningsgruppen. Arvodet för ersättaren är tänkt att bekostas av kommunen själv. Kommunstyrelsen förslag är att Andreas Fischer (fp) utses.

Ska vi utse Andreas Fischer till ersättare i Oxundaåns politiska ledningsgrupp?

Ja
67% (6 röster)
Nej
33% (3 röster)
Antal röstande: 9

Emot

Redigera
(2 betyg)

Vem är Andreas fischer? I nuläget emot utan mera detaljinformation. Vilken erfarenhet och grundkompetens besitter personen, är det vidimerat har demoex. den informationen.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.