Demoex

Inlämning av motionsförslag

Välkommen att lämna in förslag till motioner på årsmötet senast den 27 februari.

Motionsförslag: Lotta ordningen på valsedeln

Vid tidigare val har vi röstat om ordningen på valsedeln enligt stadgarna. Till valet 2010 föreslår jag att vi tar upp gamle Solons idé och lottar ordningen på valsedeln. Solon grundlade den första demokratin i Athen för 2400 år sedan. Han skapade demokratiska spelregler för att förhindra korruption och maktmissbruk. Solon ansåg att lotten skulle få avgöra vilka som skulle få en avlönad ämbetsroll.

Mitt förslag är att vi samlar kandidater till valsedeln och sedan lottar vi ordningen på årsmötet. Vi får en intressant händelse på årsmötet samtidigt som vi fortsätter vårt experimentella sökande efter formen för demokrati 2.0. Det viktigaste argumentet är ändå att vi möjligen kan undkomma “oligarkins järnlag” - Robert Michels pessimistiska teori att alla organisationer så småningom utvecklas till oligarkier - med lotten hjälp.

I stadgarna står att våra representanter utses genom omröstning. Jag föreslår alltså en stadgeförändring till “…representanter utses genom lottning”. För att ändra stadgarna krävs beslut i två på varandra följande årsmöten. För att kunna genomföra lottning redan inför valet i höst så föreslår jag att vi röstar för att låta lotten avgöra kandidaternas ordning på valsedeln. Det måste man väl kunna göra?

Motionsförslag: Tillsätt en arvoderad förberedelsegrupp

För att nå en jämnare arbetsbelastning inom Demoex och minska trycket på vald representant(er) så bör en arvoderad förberedelsegrupp tillsättas. Gruppens uppgift kommer vara att läsa igenom underlag inför kommunfullmäktiges sammanträden och distillera och lägga fram de delar som Demoex ska rösta om. För att inte påverka kampanjkassan inför valet 2010 föreslår jag att arvode utgår från och med första kommunfullmäktige efter valet.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.