Demoex

Godlännande av dagordning

Denna fråga går att rösta i fr.o.m. 28 februari därför att hänsyn tas till att nya motionsförslag måste kunna lämnas in för att föras upp på dagordningen.

Dagordning för årsmötet

Kan dagordningen godkännas?

Ja
100% (2 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 2

This site is history. Direktdemokraterna is the future.