Demoex

Ordförande på årsmötet

Styrelsens förslag: Einar Spetz

Kan Einar Spetz väljas till stämmoordförande?

Ja
100% (3 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 3

This site is history. Direktdemokraterna is the future.