Demoex

Årsmötets utlysning enligt stadgarna

Ur stadgarna: Årsmöte kan hållas via hemsidan eller fysiskt och ska avslutas senast den sista dagen i mars månad varje år. Kallelse till årsmötet sker via e-post och senast en månad innan mötets sista omröstningsdag till alla medlemmar.

Har årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna?

Ja
100% (3 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 3

För

Redigera
(1 betyg)

Mötet 2010 hålls på hemsidan och avslutas med en årsfest den 27 mars. Kallelsen har gått ut den 14 februari.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.