Demoex

Lotta ordningen på valsedeln

På årsmötet i mars ska demoex ta fram en valsedel med kandidater. Vid tidigare val har vi röstat om ordningen på valsedeln. Efter att Parisa flyttade har jag fått hoppa in fram till valet som Demoex representant.

Till valet 2010 föreslår jag att vi tar upp gamle Solons idé och lottar ordningen på valsedeln. Solon grundlade den första demokratin i Athen för 2400 år sedan. Han skapade demokratiska spelregler för att förhindra korruption och maktmissbruk. Solon ansåg att lotten skulle få avgöra vilka som skulle få en avlönad ämbetsroll.

Mitt förslag är att vi samlar kandidater till valsedeln. Sedan lottar vi ordningen på årsmötet. På så sätt kan vi komma undan “oligarkins järnlag” - Robert Michels pessimistiska teori att alla organisationer så småningom utvecklas till oligarkier.

Emot: “Man vet inte vad man får”. Av slumpen vald kandidat kanske inte brinner lika mycket för Demoex som ordinarie “toppnamn” på listorna.

För: Vald representant ska representera Demoex kollektiva åsikt vid varje kommunfullmäktige. Denna åsikt kommer vara fastslagen genom omröstning vilket innebär att representantens främsta uppgift är att förmedla information mellan kommunfullmäktige och Demoex medlemmar. En sådan uppgift klarar i stort sett vem som helst av. Vidare ska vi inte underskatta PR-möjligheterna av att lotta ordningen på valsedeln.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.