Demoex

Efter årsmötet

Hej!

Jag beklagar att jag inte kunde gå på Demoex årsmöte 3/12. Det var minnesstund för en nyligen avliden närstående och efterföljande sammankomster samma dag och kväll.

Bästa hälsningar Einar Spetz


This site is history. Direktdemokraterna is the future.