Demoex

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008

1 januari 2008 lämnade Demoex slutligen Ed och började använda vårt eget demokratiforum ”Advanced poll” i Drupal som Anders Fajersson har utvecklat. Systemet har varit funktionellt och driftsäkert. Verksamheten för året har mest skett på hemsidan. Vi har deltagit i nio fullmäktigemöten under 2008 och haft 69 omröstningar i sakfrågor. Jämfört med fullmäktiges resultat röstade Demoex för 83 % av frågorna och emot 17 %. Antal röster per fråga ha legat mellan 2 och 18. Demoex lämnade in tre motioner till fullmäktige under 2008: Skriv mer lättläst, Träna arbetsminnet i skolan och Revidera felparkeringsavgifterna. Årsmötet 2008 beslutade att Parisa Molagholi skulle ta över efter Olle Blomberg som ordförande i föreningen.


Årets intressantaste händelse ur demokratisynpunkt hände på fullmäktigemötet den 3 mars. Demoex hade gäster från Sollentuna och Österåker som kom för att studera hur vi agerar i lokalpolitiken och fick se ett fullmäktigemöte som för ovanlighetens skull var sevärt! I början lade Parisa (Demoex) fram en lätt provokativ interpellation med anledning av SCB:s undersökning där hon påstod att det finns ett demokratiskt underskott i Vallentuna. “Det skulle vara intressant att veta hur många av oss i fullmäktige som upplever att de har varit med och påverkat de beslut som fattas ikväll. (…) Om inte vi som sitter fullmäktige känner att vi kan påverka - hur ska de som har valt oss kunna göra det? ” sade hon bl.a.

Blixtbelysningen av demokratiproblemet kunde inte ha kommit lämpligare. Nästa fråga handlade om att ge kommunstyrelen ökat inflytande över näringslivspolitiken, vilket skedde utan pardon. Därefter skulle fritidsnämndens ansökan om en miljon extra till föreningsbidrag avslås enligt planerna. Men plötsligt lösgjorde sig enstaka förtroendevalda ur partiledningarnas grepp och började tala utifrån sin egen övertygelse. Föreningslivets väl och ve stod emot kommunledningens principfasthet. Vi på läktaren kände dramatiken: Utgången är oviss, demokratin lever, debatten är på allvar!

Kanske var det interpellationen som tände gnistan, vad vet jag? För en stund fick vi i alla fall uppleva att lokalpolitik kan vara lika spännande som en vm-match i fotboll! Intresset för politik skulle öka drastiskt om besluten i fullmäktige inte gick att förutsäga. I diskussionen som följde visade det sig att politikernas kontrollbehov och demokratins dramatiska nerv kommer i konflikt: Ju mer man kan förutsäga de politiska besluten, desto sämre fungerar demokratin. Ett öppet och demokratiskt samhälle är nämligen inte förutsägbart.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.