Demoex

Motionsförslag: Anlägg en grusväg mellan Räfsta och Örsta


Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheten att anlägga en grusväg mellan Räfsta och Örsta.

Bakgrund:
En grusväg mellan Räfsta och Örsta gör det möjligt att ta sig till Angarns naturreservat från Vallentuna gående, ridande eller med cykel utan att trafikera Angarnsvägen, tack vare den gamla vägen mellan Okvista och Räfsta.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt vore en gångbro över Angarnsvägen mellan Räfsta och Angarn optimalt, men om inte ekonomin så tillåter fungerar det bra med ett vanligt övergångsställe.

Förslaget på en asfalterad gång- och cykelväg mellan Vallentuna och Brottby har stötts och blötts i omgångar av fullmäktige. Detta förslag skulle inte skulle behöva kosta lika mycket eftersom man utnyttjar redan befintliga grusvägar i trevliga miljöer.

Om man vill kan man i en kommande etapp anlägga en grusväg mellan Örsta och Hacksta genom att bredda och räta ut befintliga stigar. Sedan har man i princip ett gång- och cykelstråk mellan centralorten och Karby via Sunnerstavägen och Okvistavägen.

Förslaget bygger på ett tidigare motionsförslag från Björn Holmström

Ska vi lämna denna motion till fullmäktige?

Ja
100% (13 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 13

This site is history. Direktdemokraterna is the future.