Demoex

Motionsförslag: Låt kommunen ta över demokratiforumet (detta forum!)

Läs om motionsförslaget och debatten här!

Ska vi lägga fram denna motion?

Ja
50% (6 röster)
Nej
50% (6 röster)
Antal röstande: 12

För

Redigera
(1 betyg)

Att låta kommunen driva ett forum som syftar till ökat deltagande kan inte vara fel. Analogier som att det vore lika absurt att lämna över demokratiforumet som det vore att låta kommunen driva etablerade partiers forum och hemsidor haltar på två väldigt viktiga punkter.

  1. Övriga partier är inte aktivt för direktdemokrati.

  2. Till skillnad från övriga partier, vars till synes främsta syfte är att utökat sitt inflytande på övriga partiers bekostnad, så är DemoEx inte intresserat av att existera. Vårt främsta mål är att kunna upplösas genom införandet av total direktdemokrati. Ren direktdemokrati innebär i mångt och mycket anti-tesen til politiska partier. Det finns inget behov av att klumpa ihop sig i partier när man i stället kan argumentera för enskilda sakfrågor.

Emot

Redigera
(1 betyg)

Det vore lika absurt som att kommunen skulle ta över moderaternas eller sossarnas webbplatser.

Eftersom vår omröstning inte gav kvalificerad majoritet (se stadgarna) lades motionen inte fram. Per


This site is history. Direktdemokraterna is the future.