Demoex

Justering av verksamhetsområden för vatten och avlopp

Förslaget är att kommunen delegerar kommande beslut om justeringar av vatten och avloppsnätet till Vallentunavatten AB. Läs mer här s. 102-114.

Ska vi anta förslaget?

Ja
90% (9 röster)
Nej
10% (1 röst)
Antal röstande: 10

För

Redigera
(1 betyg)

Syftet med förslaget är att underlätta beslutsgången. De beslut som rör VA-frågor är en konsekvens av att nya detaljplaner antas av fullmäktige.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.