Demoex

Detaljplan för området Upprätta-Lingsberg

En detaljplan har upprättats för området Upprätta-Lingsberg. Detaljplanen innebär att som mest 11 nya småhus byggs inom området, som idag består av 41 tomter. Området ligger nära Angarnssjöängen. Läs mer här s. 64-96.

Ska vi anta detaljplanen?

Ja
57% (4 röster)
Nej
43% (3 röster)
Antal röstande: 7

Emot

Redigera
(1 betyg)

Länken går till sidor som verkar behandla ett helt annat område, Kragsta Uthamra?

Ärendena ligger i samma pdf-dokument, därför har jag angivit sidnummer (64 ff). Jag visste inte hur man skulle länka till rätt sida, men nu har jag tagit reda på det. I fortsättningen gör jag rätt, ursäkta mig. Hälsningar Per


This site is history. Direktdemokraterna is the future.