Demoex

Förhöjda VA-avgifter inom området Upprätta-Lingsberg

I detaljplaneområdet Upprätta-Lingsberg föreslås “särtaxa”, d.v.s. förhöjda VA-avgifter med 20 procent utöver gällande VA-taxa på grund av utbyggnad av vatten- och avloppsnätet. Läs mer här s. 54-61.

Ska vi anta förslaget?

Ja
60% (6 röster)
Nej
40% (4 röster)
Antal röstande: 10

This site is history. Direktdemokraterna is the future.