Demoex

Lokala miljömål för Vallentuna

Kommunstyrelsens tillsatta miljögrupp har förslagit tre fokusområden för kommunens lokala miljömål. Läs mer här s. 8.

Ska vi anta miljögruppens förslag?

Ja
90% (9 röster)
Nej
10% (1 röst)
Antal röstande: 10

För

Redigera
(1 betyg)

Man bygger ut enormt mycket nu i Vallentuna, en av de aktivaste kommunerna i landet på det området. Det gör det synnerligen viktigt att värna miljön, särskilt då de skogar och andra grönområden vi har i kommunen och som gör kommunen så attraktiv för friluftsmänniskor: ridstigar, svamp- och bärskogar, hundpromenader, vandring, cykling, skidåkning för att bara nämna några exempel. Nuvarande utbyggnadstakt medför en fara att alla gröna lungor försvinner och vi tvingas ta bilen flera mil för att utföra sådana fritidssysslor. Då är en stor poäng med Vallentuna som boendekommun förlorad! Allt som värnar miljön, inklusive bättre cykelbanor, är av godo. Det medför inte att ISO-förslaget inte också kan behövas…

Emot

Redigera
(1 betyg)

Vallentuna kommun bör införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Det skulle innebära att valet av miljömål baseras på fakta och att det skulle ställas krav på tydliga handlingsplaner.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.