Demoex

Anta detaljplanen för bostadsområdet Skoga

Det finns en detaljplan för området Skoga mellan Gävsjövägen och Björnstigen med 37 planerade villatomter. Läs mer här s. 18-53.

Ska detaljplanen för Skoga antas?

Ja
80% (8 röster)
Nej
20% (2 röster)
Antal röstande: 10

This site is history. Direktdemokraterna is the future.