Demoex

Anta gatukostnadsutredningen för bostadsområdet Skoga

En utredning har föreslagit hur kostnaden (drygt 8 miljoner kronor) för nytt gatunät i området Skoga (mellan Gävsjövägen och Björnstigen) ska fördelas på de befintliga fastigheterna och de 37 planerade villatomterna. Läs mer här s. 1-17.

Ska utredningens förslag antas?

Ja
57% (4 röster)
Nej
43% (3 röster)
Antal röstande: 7

This site is history. Direktdemokraterna is the future.