Demoex

Demoex - Vallentunas pirater?

Piratpartiet kommer att ställa upp i kommunala val, skriver Rick Falkvinge på DN debatt. Internet har förändrat samhället så genomgripande att det krävs en ny informationspolitik - att vi värnar medborgarrätten och skyddar integriteten på alla nivåer, även i kommunpolitiken, menar han.

Jag håller med! Internet är informationssamhällets guldkälla som många strider om. Det kan lätt förvandlas till ett maktmedel för myndigheter och företag. Demoex har de två senaste mandatperioderna arbetat för att stärka medborgarens rättigheter och inflytande i Vallentuna. Den stora skillnaden mellan Demoex och Piratpartiet är att Demoex är öppet direktdemokratiska.

Jag anser att Piratpartiet också tydligt borde deklarera att de tänker använda nätet för att förstärka medborgarens demokratiska inflytande. Om man motsätter sig olika former av övervakning och förmynderi så ligger det liksom i sakens natur att önska sig mer demokrati. Medborgaren vet själv bäst vilken information hon vill ha och vilken integritet hon vill ha på nätet. Betygsdokument? Kreditupplysningar? Det är en fin balansgång.

Personligen skulle jag gärna se ett samgående mellan Demoex och Piratpartiet i kommunerna. Jag tror att båda partierna skulle vinna på det. Men Demoex måste naturligtvis rösta om saken innan vi frågar Piratpartiet. Det är så vi fattar beslut!

demoex goes pirate?

BilagaStorlek
piratdemoex.gif2.35 kB

Som PiratPartist, DemoExare och direktdemokrat kan jag inte annat än helhjärtat hålla med dig. Inom PiratPartiet pågår det på olika nivåer aktiva diskussioner om bland annat just direktdemokrati. Ett sådant forum som äger rum i höst är Parley! (http://parley.piratpartiet.se/) i Linköping 17-18 oktober. Jag har rekommenderat arrangörerna att ta kontakt med DemoEx för att just påbörja ett aktivt utbyte av erfarenheter. Det är min förhoppning att det kan resultera i dels ett PiratParti som tar aktiv ställning för direktdemokrati, dels ett sammangående mellan DemoEx och PiratPartiet i Vallentuna.

/Lennart

Jag var med på Parley i Linköping och föredraget om Demoex var kärlek vid första ögonkastet. Den andra sidan av myntet var hur fjärran eller kallsinniga vissa piratpartister verkar vara. Bortsätt alla praktiska detaljer kan jag inte begripa hur man som piratpartist kan prata om internets demokrativärde men i samma andetag börja skruva på sig och gny om tänk om……men…. Ni har min fulla beundran och jag misstänker att det finns fler piratpartister som tänker i liknande banor.

Jag har lagt in följande text på Piratpartiets hemsida avseende kommun/landstingsval.

Jag lade också in Peter Norbäcks text ovan.

Jag hoppas och tror att de flesta piratpartister är positiva till idéen. Jag skickar vidare till andra inom Piratpartiet och arbetar för det hela.

mdph

Anders

Demoex heter ett kommunalt parti i Vallentuna som funnits under två mandatperioder. Jag var/är medlem trots att jag inte bor i Vallentuna eller har någon anknytning till denna ort. Jag har följt hur de diskuterar (och även deltagit några gånger)och hur den demokratiska strukturen allt mer mer byggts upp och utvecklats. Jag satt själv i kommunfullmäktige i Piteå ( första kf-möte 1988)en mandatperiod (precis före Internets storskaliga etablering; dvs då man använde fax och 24 kbits uppkoppling var en framgång och då en dator med 40 Mb hårdisk kostade 40.000 kr).

Det finns all anledning till att gå in, ta lärdom, få kunskap, samarbeta osv med de som verkar inom Demoex.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.