Demoex

Låt kommunen ta över demokratiforumet

Vallentuna kommun har satsat en del på e-demokrati och hemsidesutveckling. Nu finns en flik som heter demokrati på kommunens nya hemsida. Under fliken finns dock inte så intressanta interaktiva funktioner som man skulle önska. Jag föreslår därför att kommunen lägger in demoex demokratiforum under denna flik samt övertar driften av systemet. Eftersom vi har utvecklat det själva som “open source” så är mjukvaran gratis.

Efter snart två mandatperioder med Europas enda direktdemokratiska mandat i fullmäktige är det många i kommunen som inte ens känner till att vårt demokratiforum finns. Alla partier är överrens om värdet och behovet av demokratiskt engagemang, skillnaden är att alla partier utom Demoex nöjer sig med att medborgarna har en rådgivande roll.

Hellre ett funktionellt rådgivande system som drivs i kommunal regi än ett direktdemokratiskt parti som dukar under i brist på inflytande och engagemang. Därför är det bättre att kommunen driver forumet. Då blir det oproblematiskt för politiker från alla partier att argumentera för sina åsikter på en “neutral arena”.

För

Redigera
(1 betyg)

Jag är för förslaget men jag är inte emot ökat demokratiskt inflytande! Debatten skulle ha fler läsare och deltagare på kommunens hemsida än på vår egen. Även om kommunens tjänstemän tog över driften så kan vi ha kvar direktdemokrater i fullmäktige som röstar för att spegla omröstningsresultatet på nätet.

Det enda Demoex skulle “offra” genom förslaget är förmånen att formulera frågorna, men om tjänstemännen skulle använda språket för att manipulera resultatet, så vore det bara att påpeka det i debatten. Risken är dock liten. Jag tror att många tjänstemän är mer måna om demokratin än flera av de folkvalda…

Märkligt. Givetvis sitter det tjänstemän som är rädd om sina jobb och vinklar det mot önskat håll ! Håll i minnet att de är anställda med ett regelverk. Därtill kommer saker som lojalitet mm diffusa kopplingar som gäller i domstol och förhandlingar. :-) Att sedan ge kommunen kontroll är … nästa steg är att S lägger in sin sida och låter kommunen styra över den eller ?? ;-)

Emot

Redigera
(1 betyg)

Nej. Jag tror inte att politiker alltid vill ha folkinflytande och politikerna styr faktiskt kommunerna….tills folk väljer annorlunda. De vill nog exempelvis inte ha folkinflytande över sina arvoden, Ej heller i andra frågor där folkviljan skiljer sig från politikernas vilja. Mitt tips: Släpp inte inte kontrollen till kommunens tjänstemän! De är politiskt insyltade även om de kanske inte alltid vill vara det.

Att folket inte är aktivt beror sannolikt mer paa det faktum att borgarna styr kommunen. Vänta på folket och hoppas att de ger sig själva vågmästarroll. Var noga med att mäta opinionen och kräv omval om opinionen inte korellerar med valet. Tjänstemän och politiker är insyltade även i valet.

Redigera
(3 betyg)

Jag är emot att låta kommunen överta demokratiforumet, men jag är intresserad av att se vilket beslut kommunfullmäktige fattar, ifall frågan kommer upp. Kommunen kan starta egna demokratiforum när den vill. Är det ett argument mot att avhända sig Demoex - eller för?


This site is history. Direktdemokraterna is the future.