Demoex

Rapportering av ej verkställda beslut

Socialnämnden har inkommit med rapport kring ej verkställda beslut. Det finns inga sådana att rapportera för närvarande. För att se rapporten, klicka här s 401 f.

Kan vi godkänna socialnämndens rapport?

Ja
90% (9 röster)
Nej
10% (1 röst)
Antal röstande: 10

This site is history. Direktdemokraterna is the future.