Demoex

4. Revisorernas berättelse.

Föreslås att revisonsberättelsen, enligt nedan, godkänns och läggs till handlingarna.

Var finns revisorenas sammnafatting angående revisionsberättelsen. MVH Jerry Gabrielsson


This site is history. Direktdemokraterna is the future.