Demoex

5. Fastställande av årsredovisning.

Föreslås att årsredovisningen fastställs enligt nedan:

Uppgifter från vår kassör Annica.

RESULTATRÄKNING 2007

INTÄKTER
Partistöd 56 420,00
Medlemsavgifter 100,00
S:A INTÄKTER 56 520,00

KOSTNADER
Annonser, information 6 975,00
Licensavgift 19 453,00
Hemsida 1 999,00
Nytt forum 30 000,00
Bankkostnader 403,00
S:A KOSTNADER 58 830,00

ÅRETS RESULTAT - 2 310,00

BALANSRÄKNING 2007-12-31

TILLGÅNGAR ___________________Ingående Balans___Utgående Balans
Plusgiro _________________________26 013,54_________4 250,54
S:A TILLGÅNGAR ________________26 013,54_________4 250,54

SKULDER
Övriga kortfristiga skulder___________21 537,20_________2 084,20

EGET KAPITAL
Eget kapital ______________________4 476,34_________2 166,34

S:A SKULDER & EGET KAPITAL____26 013,54_________4 250,54


This site is history. Direktdemokraterna is the future.