Demoex

6. Fastställande av verksamhetsberättelse.

Föreslås att verksamhetsberättelsen fastställs enligt nedan:

Verksamhetsberättelse för 2007

Statistik för år 2007

• Den 27 april 2008 är antalet medlemmar i Demoex 210 stycken, vilket innebär en medlemsökning från föregående år, men inte alls i samma utsträckning som året innan. Detta kan till viss del förklaras med att 2006 var valår, vilket gjorde att Demoex marknadsförde sig hårt, vilket säkerligen resulterade i att medlemsantalet steg under året.

• Under 2007 behandlades 62 av kommunfullmäktiges ärenden i Demoex demokratiforum. Av dessa röstade Demoex annorlunda än majoriteten i ca 5 ärenden, alltså i ungefär 8 % av ärendena.

Under 2007 lade Demoex två motioner:

• Sälj Vallentuna Teater. Demoex röstade ja men motionen blev avslagen i kommunfullmäktige.

• Sänd kommunfullmäktige live. Demoex röstade ja men motionen blev avslagen i kommunfullmäktige.

Övriga betydelsefulla händelser under 2007

Det har varit ett spännande år för Demoex, ur många aspekter. Framförallt har vi arbetat med att göra Demoex oberoende samt förenkla hemsidan och demokratiforumet ytterligare. Vid årsmötet beslutades att vi skulle bygga ihop demokratiforumet och hemsidan bättre så att de tillsammans bildar en enhet med tydlig layout och struktur.

Två stora händelser har ägt rum som en följd av detta; vi har bytt system från Membro till Drupal, vilket är en plattform med öppen källkod som används av många stora företag och som innebär minskade kostnader för mjukvara. Vi har dessutom byggt ett nytt demokratiforum i det nya systemet, som underlättar ytterligare för våra användare och som vi kan hantera och utveckla vidare själva.

Båda förändringarna röstades det om i Demoex, och efter en testperiod så röstade majoriteten av våra aktiva användare för att byta forum.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.