Demoex

7. Ansvarsfrihet för föregående års styrelseledamöter.

I enlighet med revisonsberättelsen föreslås att mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.