Demoex

9. Val av styrelseledamöter.

Föreslår att Parisa Molagholi, Per Norbäck, Olle Blomberg, Annica Norbäck, Anders Fajerson blir ny styrelse.

Jag kan tänka mig att vara styrelsesuppleant.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.