Demoex

10. Val av revisor och revisorsuppleant.

Föreslår att vi fortsätter med samma revisor, S-A Norbäck


This site is history. Direktdemokraterna is the future.