Demoex

11. Fastställande av årsavgift för medlemmar boende utanför Vallentuna.

Föreslås att föregående års medlemsavgift, 100 kr för förvärvsarbetande och 50 kr för icke förvärvsarbetande (studenter, pensionärer, arbetslösa…), fastslås.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.