Demoex

Tack för studiebesöket 3 mars

Vill tacka för en trevlig måndagskväll (3/3 - 08) i Demoex regi!

Vi behöver verkligen vitalisera de svenska kommunernas arbetssätt.

Det bästa vore enligt min mening att helt införa Direktare Demokrati (DD), som en ersättning för den sk Representativa Demokratin. Fördelarna skulle vara många. Det blir lika nödvändigt att följa med vad som händer inom politiken som i idrottsnyheterna. Om var och en görs ansvarig för besluten istället för att lämpa över denna börda på ett fåtal yrkes- eller frittidspolitiker så skulle mycklet vara vunnet.

Antalet frågor som behandlas, kommer då att kokas ned till det fåtal som är nödvändiga. Varje medborgare blir på samma sätt i fallet med PPM-pensionen ansvarig för den egna framtiden på ett mer vitaliserande sätt.

Det mest demokratiska alternativet är det där alla får (lov) att vara med hela tiden. Min uppfattning är att Demoex kan utgöra ett möjligt steg på vägen mot en direktare demokratiform.

Med de bästa DD-hälsningar

/Rickard Ledin Österåker

Kanske är det en utopi att direktdemokrati skall kunna ersätta representativ demokrati. Om så är fallet, så fyller Demoex ändå en stor funktion - som ett komplement till den representativa demokratin. Kanske dröjer det innan Demoex får egen majoritet i Vallentuna - men på vägen dit hinner ni ändå uträtta stordåd tror jag - genom er blotta existens.

Men såvitt jag förstod dig Per i måndags, så är det ungefär så du tänker också…?

/Magnus Cedergren Sollentuna


This site is history. Direktdemokraterna is the future.