Demoex

Demokrati

Synpunkter på presentationen och på förklaringen av den direktdemokratiska politiken.

(Jag anser att vi i högsta grad har en klar och tydlig politik, det är bara att vår politik är radikal och inte lik vanlig partipolitik. Var så god läs.)

Att vi är illa tvungna att kallas parti, beror på det rådande politiska systemmet som kallas representativ demokrati. Det är tre viktiga saker som karakteriserar och fördommer representativ demokrati:

1.) Enligt detta system medborgarna väljer personer (så kallade politiker). Personerna sedan beslutar själva i ärendena och stiftar lagarna (mer eller mindre enligt partiets linje och påverkade av ekonomiska och många andra faktorer).

2.) Politikerna och medborgarna organiseras i grupper så kallade partier som delar och splitrar medborgarna i sin helhet. Det har förekommit nationalistiska, religiösa, ekonomiskt starka, ekonomiskt svaga, och liknande grupperingar. Dem ekonomiskt starka och dem ekonomiskt svaga har kallats höger och vänster och i många länder har det förekommit regelrätta inbördeskrig och stor blodutgjutelse mellan dessa partier.

3.) Det tredje är att partiet, regeringen och hela det representativ demokratiska samhället, är konstruerat som en pyramid med rangordnade personer som styr med partistyrelsen och med en ledare på toppen.

Demoex är ett direktdemokratiskt ickeparti baserat på äkta demokrati som karakteriseras av:

1.) Direktdemokrati enar medborgarna kring dem rätta och rättvisa e-lagarna och e-besluten stiftade av medborgarna själva utan mellanhänder. (Det går att med hjälp av e-lagar, åstadkomma enighet och ekonomisk jämlikhet och rättvisa i samhället).

2.) Direktdemokrati organiserar inte medborgarna i partier som slåss mot varandra och resulterar i samhällets indelning i samhällsklasser. Miljö, utbildning, jordbruk, ekonomi och religion angår lika mycket oss alla. Det är fel och jävigt att styra landet med särintresserade partier.

3.) I det direktdemokratiska systemmet medborgarna stiftar e-lagarna utan partipolitik. Var och en och alla argumenterar mot var och en och mot alla i varje lagförslag/ärende. Var och ens röst väger lika tungt. “Besserwisser” politiker och andra karismatiska ledare finns inte. Det finns bara anställda “anonyma” administratörer som verkställer e-besluten och e-lagarna. Det är e-lagarna och e-besluten som styr, inte personer, på liknande sätt som polisen och rättsväsendet ser till idag att tex trafik och brottslagar överlevs.

Om representativ demokrati kommer med tiden att bli en majoritet, skall evolutioneras den representativ demokratiska politiska samhällskulturen.

Fred Blomson

När Fred listar skillnaderna mellan direkt- och representativ demokrati så påminns man om hur stora skillnaderna är! Men Demoex är inte bara ett radikalt alternativ, det är också ett försök att förena dessa två former av demokrati inom ramen för det parlamentariska systemet. Jag tror att en sammansmältning är enda realistiska möjligheten. /Per


This site is history. Direktdemokraterna is the future.