Demoex

Skall man inte kunna røsta på motionsførslagen?

Skall alla førslag som læggs fram hær framlæggas i kommunfullmæktige som motion från Demoex? I børjan var det ju så att det var en gallring først, och bara de motioner som hade stød från Demoex lades fram. Vad gæller?

TAEVLA I DEMOEX “OPEN”
Alla forslag som laegs fram haer skall framlaeggas i kommunfullmaektige som motion from Demoex. Den som framlaeger ett forslag haer antas vara medlem. Alla medlemmar skall ha raett att komma med forslag.

Det aer baettre att varje forslag proevs av en stor samling (fullmaektige) i staellet foer av en liten (Demoex). Demokrati handlar ju om majoritetsbeslut och inte elitstyre. Om naogon tycker naogot annat boer argumentera foer logiken, raettvisan och direktdemokratin.

Vid fullmäktigemöten tar vi in nya motionsförslag från detta forum och frågar “Ska vi lägga detta förslag?” Vi röstar om dem i fullmäktigeforumet och om majoriteten säger ja så lämnas de in.

Orsaken till att vi röstar om dem först är att vi inte vill belasta fullmäktige med oseriösa förslag. Hittills har dock inga förslag varit uppenbart oseriösa och de flesta har också röstats igenom.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.