Demoex

Byte av system för Demoex?

Vi har testat och diskuterat olika system, och nu har vi utvecklat ett förslag till eget system.

Hur går vi nu vidare?

Det kommer ske en diskussion/omröstning vid nästa kommunfullmäktigemöte här i demokratiforumet. Jag hoppas så många som möjligt deltar. Det finns förövrigt fortfarande möjlighet att logga in och testa det nya systemet på adressen http://nya.demoex.net, gör det!


This site is history. Direktdemokraterna is the future.