Demoex

Omröstning special

Detta blir huvudtexten i ditt nyhetsbrev. Tillgängliga variabler är: %site (namnet på din webbplats), %uri (en länk till din startsida), %uri_brief (länk till startsidan utan http://), %mymail (din e-postadress), %date (dagens datum), %login_uri (länk till inloggningssida).
  • Du kan använda Markdown syntax för att formatera texten.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><p><br><img><h1><h2><h3><h4><div>
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.

Mer information om formateringsmöjligheter

Sändningsalternativ för nyhetsbrev

This site is history. Direktdemokraterna is the future.