Demoex

Kommunplan 2014-2016

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till kommunplan 2014-2016. Innehållet i kommunplanen följer de regler som kommunfullmäktige har fastställt “Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun”. Enligt dessa ska kommunfullmäktige fastställa kommunplanen under juni månad.

Förslaget till kommunplan finns i föredragningslistan till mötet:

http://dok.vallentuna.se/?/demokrati/samman…

Godkänner du kommunplanen 2014-2016?

För

Redigera
(1 betyg)

JA

Emot

Redigera
Ditt betyg: 4 (1 betyg)

NEJ
Gemensam vision innehåller: “…högt värderad natur- och kulturbygd…”, men planen innebär borttagande av ett högt värderat stycke natur i Kristineberg.
Värdegrund innehåller: “…kvalitet och kundfokus…” utan försök att definiera vad som är ‘kundens’ inflytande på kommunen. Brukarenkäter kan knappast kallas medborgarinflytande. Kunders vanliga inflytande på leverantören består ju i att välja annan leverantör. Tycker kommunledningen att kritiker bör flytta?
När det gäller målen 3, 4, 6, 7, 8 är de “högre än riksgenomsnittet”, vilket betyder att man är nöjd med att komma på 144:e plats eller bättre av våra 290 kommuner. Blygsamma mål.
Mål 11 anger ett schablonmässigt antal/%-sats - tydligen oberoende av konjunktur och övriga omvärldsfaktorer.
Mål 13 är att redovisa och bedöma - skäligen enkelt att uppfylla vid skrivbordet.
Mål 16 att “VA-plan ska tas fram” och vara klar om 1,5 år låter magert.
Budgeten 2014 - 2016 baseras på en nyckeltalstabell från SKL, där å ena sidan BNP ska göra ett ryck 2014: 2,5%; 2015: 3,3%; 2016: 3,3%, medan arbetslösheten förblir hög (8,0, 7,3, 6,6%). Tror någon seriös person på dessa önskesiffror?
Befolknings- och bostadsprognosen visar ökning med 5 000 invånare på 7 år (2013 - 2019). Samtidigt ska det byggas c:a 3 000 bostäder. Om befintliga Vallentuna inte har något som helst födelseöverskott, verkar det ändå bli mest enpersonshushåll som ska tillkomma. I sydöstra ska 875 bostäder medföra ökning med knappt 1 500 personer. Även om området i övrigt inte har något som helst födelseöverskott, blir det helt övervägande en- och tvåpersonershushåll i bostäderna.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.