Demoex

Friköpa fyra radhus i brf Kullaberg

Bostadsrättsföreningen Kullaberg 3 har, vid två på varandra följande stämmor, beslutat om likvidation vilket innebär att föreningen ska avvecklas.

Radhusen har värderats och avstyckats och ska nu friköpas av bostadsrättsinnehavarna. Ny gemensamhetsanläggning bildas samtidigt för kvarstående gemensam mark, parkering mm.

Kommunen äger fyra bostadsrätter i föreningen, 1 st 2 rok, 2 st 3 rok och 1 st 4 rok.

Dessa disponeras av socialnämnden.

Enligt värderingen i september 2011 har marknadsvärdena, såsom friköpta fastigheter och i det lägsta värdeintervallet, fastställt till 1 750 000 kronor för 2 rok, 2 000 000 kronor för 3 rok samt 2 300 000 kronor för 4 rok. Sammanlagt 8 050 000 kronor.

Bostadsrättsvärdena uppgår till 1 167 457 för 2 rok, 1 324 519 respektive 1 321 678 för 3 rok samt 1 458 303 kronor för 4 rok. Sammanlagt 5 271 957 kronor.

Priset för friköp av de fyra radhusen utgör skillnaden mellan de fastställda marknadsvärdena och bostadsrättsvärdena, sammanlagt 2 778 043 kronor. Därav ingår kostnad för lagfart med totalt 124 050 kronor.

Medelsbehovet för friköp av de fyra radhusen i brf Kullaberg 3 uppgår till 2 778 043 kronor.

Ska kommunen friköpa fyra radhus i brf Kullaberg?

För

Redigera
Ditt betyg: 3 (2 betyg)

JA
Det bör kunna godkännas

Emot

Redigera
(1 betyg)

NEJ
Kommunen bör äga så litet som möjligt.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.