Demoex

Höja skolpengen för förskola och grundskola

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja skolpengen för förskola och grundskola för 2013 med:

150 kr per år/barn ålder 1-2 år 150 kr per år/barn ålder 3-5 år 850 kr per år/elev i åk 1-5 200 kr per år/elev i åk 6-9

Barn- och ungdomsnämnden har 2013-05-14 beslutat att hemställa om höjning av skolpengen för förskola och grundskola med 2,7 miljoner kronor för 2013.

Prognosen för skolpengsramen visar ett överskott till följd av färre elever. Prognosen för elevantalet baseras på utfallet under läsåret 2012/13 samt kommunens ny befolkningsprognos (BFP 13A). Överskottet ger utrymme för att höja skolpengen per elev och ändå klara de totala kostnaderna inom budgetramen för skolpengen.

Förslag till höjning av skolpengen per elev har också beaktats i förslag till kommunplan 2014-2016.

Ska vi höja skolpengen enligt förslaget?

För

Redigera
Ditt betyg: 4 (2 betyg)

JA
Det bör kunna godkännas

Emot

Redigera
(1 betyg)

NEJ
Det här är typiskt valfläsk, en höjning för den kommunala alliansen att peka på i valrörelsen nästa år. Sanningen är att politikerna har slagit undan benen för den svenska skolan med sina ekonomiska styrmodeller.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.