Demoex

Tertialrapport för samtliga nämnder

Tertialrapporten finns att läsa i ärendet, föredragningslistan för mötet: http://dok.vallentuna.se/?/demokrati/samman…

Godkänner du tertialrapport 1 för nämnderna?

För

Redigera
(1 betyg)

JA

Emot

Redigera
Ditt betyg: 3 (2 betyg)

NEJ
Barn- och ungdomsnämnden
Målet “högst en fjärdedel missnöjda” elever i åk 2, 5 och 8 ledde till “en femtedel”, vilket kallas “uppfyllt mål”. Målet 70% av eleverna i åk 5 och 8 ska tycka att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer, resulterade i 56%. Högst otillfredsställande. Kan kanske ha att göra med att enbart 53% anser sig ha god studiero.
Ytterligare förskräckande dåliga %-satser följer.
Utbildningsnämnden
Målet att högst var femte gymnasieelev i åk 2 ska vara missnöjd, uppfylldes inte.
Målet att minst hälften av eleverna i åk 8 ska känna till Vallentuna gymnasiums profil resulterade i var femte! Arbetsro förväntas drygt hälften av gymnasieeleverna i åk 2 uppleva, vilket uppfylldes. Nästan hälften har alltså inte arbetsro! En femtedel av eleverna i gymnasiets åk 2 förväntades inte känna stimulans. Resultat: Var tredje saknade stimulans!
Ambitionen är att högst var femte gymnasielärare ska vara obehörig, resulterade i drygt var femte.
Fritidsnämnden
Målredovisningen utgör i praktiken ingen sådan.
Kulturnämnden
Målredovisningen utgör i praktiken ingen sådan.
Anmärkningsvärt att kommunens miljötema inte uppmärksammas i verksamheternas offentliga program/evenemang.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Målredovisningen utgör i praktiken ingen normal sådan.
Socialnämnden
Måluppfyllelsen består ofta av “ha redovisat, informera, medverka” etc. Vad ska ledningen dra för slutsatser av sådant?


This site is history. Direktdemokraterna is the future.