Demoex

Tertialuppföljning för kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tertialrapport efter april 2013.

Rapporten finns att hitta i ärendet, i föredragningslistan till mötet: http://dok.vallentuna.se/?/demokrati/samman…

Godkänner du tertialrapporten för kommunstyrelsen?

För

Redigera
(1 betyg)

JA

Emot

Redigera
(1 betyg)

NEJ
Nöjd-Kund-Index: NKI:s nedgång i senaste mätningen skylls på ändrade arbets- och bedömningsmetoder.
Det är mindre ‘enkelt, snabbt och smidigt’ att få sitt ärende behandlat än genomsnittet. Skärpning förväntas komma ‘av sig själv’ genom nya kulturhuset.
Vallentuna bidrar tydligen inte aktivt till en växande storstadsregion genom god planering, eftersom byggplanerna underskrids. Det hänvisas dessutom till det kritiserade och ytterst tveksamma Kristinebergsprojektet för att nå målen.
Andelen kunskapsföretag är under första tertialet drygt 23 %. Det vore värdefullt att få veta antalet sysselsatta i stället för antalet företag.
Samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor har skett, men har det medfört ökad kundnytta? Inget svar hittas.
Ambitionerna för utveckling och förvaltning av Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehavs hantering så att värdet för kommuninvånarna ökar efterlyses. Det kan nog ingen vara nöjd med avsaknad av strategisk plan för byggnadsinnehav, kommande presentation av grundstruktur för individuella affärsplaner och påbörjat arbete med långsiktiga underhållsplaner.
I Vallentunasjön har mängden vitfisk minskat. Även en ökning av mängden djurplankton har kunnat uppmätas, vilket tyder på en förbättrad balans i sjöekosystemet.
Vallentunasjöns omgivningar avger kontinuerligt näringsämnen till sjön. Om inte växtplankton och alger får ta hand om dessa, kan de möjligen stiga till obehagliga nivåer. Fisket ger en viss borttransport, och det bör kanske fortsätta.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.