Demoex

Avsluta samarbetet med ett gemensamt överförmyndarkansli i Täby

Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-17 att Vallentuna kommun skulle medverka i bildandet av ett gemensamt kansli för överförmyndarverksamheten i kommunerna Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker och uppdrog åt kommunstyrelsen att teckna samverkansavtal med berörda kommuner.

Driftskostnaderna skulle inte överstiga kommunens kostnader enligt dåvarande organisation och kostnaderna skulle fördelas mellan kommunerna i proportion till verksamhetens omfattning i respektive kommun. Vallentuna kommun tillförde resurser i form av två anställda. Den omorganisation som pågår innebär att Vallentunas ärenden kommer att hanteras av 1,2 helårsanställda.

Utifrån de resurser som tillförts bedöms förhållandet mellan resurser vara ojämlikt och kommunledningskontoret föreslår därför att Vallentuna kommun går ur samarbetet om gemensamt överförmyndarkansli.

Samverkansavtalet måste sägas upp före 2013-07-01, då avtalet annars löper på fyra år utan möjlighet till uppsägning.

Ska vi avsluta samarbetet med ett gemensamt överförmyndarkansli i Täby?

För

Redigera
Inga betyg ännu

JA
Mycket märkligt svajande fram och tillbaka! Beror det på svag kommunledning?

Emot

Redigera
Ditt betyg: 4 (3 betyg)

NEJ
Det är alldeles för tidigt att avbryta samarbetet. Samordningsvinsternas baksida - att några blir av med sina arbeten och uppdrag - måste man kunna ta.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.