Demoex

Regler för att hantera revisionens granskningsrapporter

Vallentuna kommuns lekmannarevisorer har inkommit med en hemställan om att ändra rutinerna för hanteringen av revisionens granskningsrapporter. Idag hanteras granskningarna så att revisionen begär ett yttrande från den granskade nämnden om vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de framförda synpunkterna och rekommendationerna.

Förslaget till en ny hantering innebär att nämnden rapporterar till kommunstyrelsen vilka åtgärder som nämnden har tagit. Kommunstyrelsen ansvarar sedan för att återrapportera, två gånger om året, till kommunfullmäktige hur rapporternas synpunkter och rekommendationer har behandlats i nämnderna. Dessa bestämmelser fastställs i styrdokument 1.2.39 Regler för hanteringen av revisionens granskningsrapporter.

Ska vi bestämma de här reglerna för att hantera revisionens granskningsrapporter?

För

Redigera
Ditt betyg: 3 (2 betyg)

JA
Borde vara till fördel

Emot

Redigera
(1 betyg)

NEJ
Förslaget innebär ökad byråkrati.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.