Demoex

Göra socialnämndens uppgift i kommunplanen tydligare

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att ändra lydelsen på texten i kommunplanen under rubriken “Kommunens mål under treårsperioden” under rubriken Kund/invånare till nedanstående text:

Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma ska stödjas så länge en trygg och god vård och omsorg kan säkerställas. När detta inte längre bedöms vara möjligt erbjuds den enskilde särskilt boende. Trygghet och tillgänglighet ska prioriteras i omsorgen och den enskildes rätt till fria val ska stärkas.

Nuvarande text (stycke sex sidan 9): Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma så länge som man vill ska stödjas. Trygghet och tillgänglighet skall prioriteras i omsorgen, och den enskildes rätt tillfria val ska stärkas.

Ska vi ändra texten i kommunplanen om socialnämndens uppgifter?

För

Redigera
(2 betyg)

JA
Förändringen syftar till att se till att ingen faller mellan stolarna genom att påvisa socialnämndens ansvar.

Emot

Redigera
Ditt betyg: 2 (1 betyg)

NEJ
Beträffande meningen: ” När detta inte längre bedöms vara möjligt erbjuds den enskilde särskilt boende.”
Bedöms vara möjligt - av vem? Hur avser kommunen ‘stärka den enskildes rätt till fria val’? Är detta en tydligare beskrivning av socialnämndens uppgift än tidigare formulering?


This site is history. Direktdemokraterna is the future.