Demoex

Överföra handlingar till Roslagsvatten AB

Sedan den 1 april 2004 har Roslagsvatten AB övertagit huvudmannaskapet för VA-verksamheten i Vallentuna kommun.

Vid övertagandet överflyttades handlingar som gällde VA-verksamheten till Roslagsvatten.

Ett stort antal akter med tillhörande handlingar blev dock kvar i kommunens förvar. Akterna innehåller främst utredningsmaterial, inmätningsskisser och liknande. Nu har det framkommit att Roslagsvatten AB har ett intresse för även dessa handlingar, samtidigt som det under åren har visat sig att kommunen har ett mycket litet behov av dem.

En förteckning har gjorts över de handlingar som kan överflyttas.

I samband med en överflyttning av handlingar till ett annat organ bör också ett avtal tecknas som säkerställer att kommunen har fortsatt tillgång till handlingarna i enlighet med Lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.

Ska fullmäktige föra över kvarvarande handlingar till Roslagsvatten?

För

Redigera
(1 betyg)

JA
Detta är troligen okontroversiellt

Emot

Redigera
Ditt betyg: 3 (2 betyg)

NEJ
Det räcker med att Vallentunavatten AB har tillgång till handlingarna.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.