Demoex

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen

Socialförvaltningen har ett icke verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL att rapportera till Socialstyrelsen för kvartal 4, 2012.

“Bifall enligt 4 kap 1 § SoL särskilt boende, beviljad 2012-08-31. Ej verkställd, klienten befinner sig på korttidsboende i avvaktan på plats.”

Godkänner du rapporten om ej verkställda beslut?

För

Redigera
Ditt betyg: 3 (2 betyg)

JA
Det bör kunna godkännas

Emot

Redigera
(1 betyg)

NEJ


This site is history. Direktdemokraterna is the future.