Demoex

Utreda möjligheter att starta en naturskola

Miljöpartiet har lagt en motion om att utreda hur en naturskola skulle kunna organiseras och finansieras i Vallentuna kommun.

Naturskolepedagogik skulle kunna stimulera intresset för naturvetenskapliga ämnen samtidigt som den innebär en mer omväxlande inlärningssituation.

En naturskola skulle kunna bidra till att uppfylla miljöpolicyn, genom att öka miljömedvetenheten hos invånarna.

Ska vi utreda om att starta en naturskola i Vallentuna?

För

Redigera
Ditt betyg: 3 (2 betyg)

JA
Det är angeläget

Emot

Redigera
(1 betyg)

NEJ
Det är inte kommunens sak att bedriva alternativ pedagogik.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.