Demoex

STADGAR REGLER OCH IDEOLOGI

Förre informationsteknologins ankomst, föreningar och organisationer, av praktiska skäll har haft stabila stadgar, regler och ideologi.
Teknologin gör det möjligt idag att anpassa stadgarna vid behov oftare! Detta kan utgöra ett problem då en del människor tenderar att ha lättare för förbättrande utveckling än andra och vi delas i konservativa och progressiva! Jag föreslår en paragraf som säger att stadgar regler och ideologi, skall kunna revideras i samband med årsmötet och vid behov skall kunna oftare än tidigare anpassas och förbättras enligt majoritetens önskemål! Jag föreslår att det bör finas även en paragraf om att allt viktigt skall röstas fram av alla i en organisation. Jag är inte bevandrad i paragraferna 8 till 14 och hoppas att dem inte kolliderar med dessa förslag.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.