Demoex

Välkommen till Direktdemokraterna

Demokratiexperimentet i Vallentuna är över efter elva år. Vi visade att det gick att vinna mandat med ett direktdemokratiskt internetparti men vi lyckades inte få de styrande partierna att delta i experimentet. Eftersom Demoex är en förkortning för Demokratiexperimentet lämnar vi in en begäran till valmyndigheten om namnändring.

Vi ömsar skinn i vårsolen och byter namn till Direktdemokraterna. Målet är att göra gemensam sak med andra direktdemokrater. Stadgarna från Demoex kvarstår med några justeringar: Dels låter vi lotten avgöra om en kvinna eller man ska stå högst på valsedeln och därefter lottar vi om kandidaternas ordning - varannan damernas, och dels skriver vi in en paragraf om att motionsförslag som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter inte ska tas upp till omröstning.

Målet med Direktdemokraterna är, liksom för Demoex, att öka graden av demokrati. Därigenom vill vi få bort partiska intressen som hindrar kollektiv intelligens från att styra samhällets utveckling.

Tack för det! Kan inte låta bli att tänka på hur tillämpad direktDemokrati lätt hade kunnat få Vallentunas politiker att i tid avvärja det obehag, som senaste tids korruptionsanklagelser innebär.
Nu när “demoex-logotypen” blivit historia kunde vi kanske utlysa en medlemstävling om bästa förslag till ny partisymbol.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.