Demoex

Årsmötet i nya kulturhuset

Demoex fysiska årsmöte tisdag den 16 april kl 19.00 blir i nya kulturhuset, stora sammanträdesrummet.

Avser deltaga. Agendan finns i Voteit.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.