Demoex

Styrelsemöte 2013-03-27


  1. Årsmötet ska hållas på nätet den 8-15 april i forumet VoteIT.se samt fysiskt den 16 april, förhoppningsvis i nya kulturhuset. Per lägger upp ärenden och bjuder in medlemmar till årsmötet.

  2. Per skriver om att korruption borde vara ett lagbrott (med utgångspunkt från Britt-Marie Ahlenius uttalanden i TV) och kopplar detta till vänskapskorruptionen i Vallentuna kommun. Se artikeln här.

  3. En flerstämmig informationskampanj är nödvändig för att sätta demokratifrågorna på agendan. Per kontaktar lokalpressen med ett allmänt demokratiskt upprop. Alla som inte är nöjda med hur den lokala demokratin fungerar - låt oss gå samman! Digitala direktdemokratins vagga ligger i Vallentuna men många känner inte till det. Nu har rörelsen 25 % i Italienska parlamentet, då borde det inte vara svårt att få lika stort genomslag i Vallentuna. Oavsett åsikter är man välkommen.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.