Demoex

Skaffa demokratiforum i kommunens regi

Motionen föreslår att Vallentuna kommun skaffar ett demokratiforum liknande Demoex´s på sin hemsida.

Bakgrund: I mer än tio år har Demoex arbetat administrativt med att arrangera öppna debatter och omröstningar på nätet i kommunens politiska sakfrågor. Arbetet, som har skett på ideell basis, har stundtals varit både ansträngande och tidskrävande.

Vallentuna kommuns satsning på e-demokrati har delvis kommit av sig. Frågepanelen är numera nedlagd, men snart ska fullmäktiges möten börja TV-sändas på webben. Aktivt medborgarskap innebär mer än passivt TV-tittande. Under fliken ”Demokrati” på kommunens hemsida finns en underrubrik som heter insyn och påverkan. Där borde kommunen ha ett demokratiforum med samma funktioner som nuvarande Demoex.

Förslaget skulle innebära att kommunens tjänstemän står för driften och ansvaret för demokratiforumet. Eftersom det är lämpligt att samla alla argument i samma forum skulle förslaget innebära att Demoex uppgår i kommunens verksamhet. Direktdemokraterna kan fortsätta att representera omröstningen statistiskt, men skillnaden är att debatten och omröstningarna på nätet skulle bli en kommunal angelägenhet.

För

Redigera
Inga betyg ännu

Mycket konstruktivt och bra förslag. Svensken i allmänhet vill gärna diskutera samhällsfrågor. Skillnaden mellan dessa och politiska frågor är ibland hårfin. I praktiken måste nog den tjänstemannaledda forumdiskussionen ges sådana ämnen som inte direkt leder till t ex vänster-höger-frontställningar.
En medborgardialog kommer otvivelaktigt att förse den styrande kommunmajoriteten med ett båttre beslutsunderlag samtidigt som det skulle skapa tillit till den kommunala demokratiutövningen.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.