Demoex

Utlandsresor i tjänsten

Kommunstyrelsen har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsen föreslår att det ska stå i kommunstyrelsens reglemente att det är deras uppgift att besluta om arbetstagares utlandsresor i tjänsten, om kostnaden för resan överstiger 15 000 kronor per person.

Ska det stå i kommunstyrelsens reglemente att de ansvarar för att besluta om anställdas utlandsresor i tjänsten?

Ja
89% (8 röster)
Nej
11% (1 röst)
Antal röstande: 9

För

Redigera
(1 betyg)

Bifall om det är ett stort problem. Men det vore intressant att veta vilka av våra kommunanställda som reser utomlands i tjänsten för minst 15 000 kronor och hur ofta detta har skett.

Emot

Redigera
(1 betyg)

Politikerna bör inte lägga sig i alla detaljer.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.