Demoex

Vilken nämnd ska färdtjänsten tillhöra

Socialnämnden föreslår att kommunen ska flytta hanteringen av färdtjänst från socialförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Detta då färdtjänsten är att betrakta som en transportform som inte kan beviljas som bistånd enligt till exempel socialtjänstlagen (2011:453), sedan införandet av lagen om färdtjänst (1997:736).

Socialnämnden menar att det ter sig naturligt att samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar dessa frågor då de även hanterar parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder samt bostadsanpassning.

Ska färdtjänsten tillhöra samhällsbyggnadsnämnden?

Ja
78% (7 röster)
Nej
22% (2 röster)
Antal röstande: 9

För

Redigera
Inga betyg ännu

Det kan tyckas vara lämpligt att avlasta socialförvaltningen en stor mängd rutinärenden, som inte utgör bidragsstöd. I de fåtal ärenden per år, som innebär bedömning av behov, kunde ju samråd ske mellan de båda förvaltningarna.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.