Demoex

Rusta upp badplatserna i Kårsta och Brottby

Demoex föreslår att kommunen tar hand om de få badplatser som faktiskt är kommunala och rustar upp dem inför badsäsongen.

Både i Kårsta och i Brottby finns det kommunala badplatser, men de är i väldigt dåligt skick jämfört med hur badplatserna sett ut tidigare.

Varför har dessa badplatser fått förfalla? Fler skulle välja att bada där om det såg trivsammare ut.

Ska kommunen rusta upp badplatserna i Kårsta och Brottby?

Ja
100% (9 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 9

För

Redigera
(1 betyg)

Bryggorna är i dåligt skick, strandkanten håller på att växa igen, omklädningsrummen är fallfärdiga och platsen där man kan sitta och fika är full med stenar och rötter.

Emot

Redigera
(1 betyg)

Bergsjöbadet och Långsjöbadet är att betrakta som naturbad och utifrån dessa förutsättningar har de en god kommunal service.

Pratar vi om samma sak? Naturbad kallas ofta de helt oskötta badplatser som nakenbadare hänvisas till. Badplatserna i Långsjön och Bergsjön är väl snarare en fråga om friluftsbad? Friluftsbad är den vanligaste typen av kommunala bad i Sverige och de är ofta både välskötta och välbesökta.

På 80-talet besökte vår familj långsjön cirka 3 gånger i månaden under hela sommarhalvåret. Familjen fann detta naturbad mycket roligt att besöka tvärt emot att besöka kvarnbadet som då befanns vara under all kritik. Vi har naturligtvis inte varit och besökt Långsjön på flera år, men att naturområden (friluftsbad) som ligger inom kommunens ansvarsområde skall underhållas och fortsätta att vara trevligt att besöka förutsätter jag är en självklarhet enligt kommunens påtagna ansvar av miljön i kommunen.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.